Vel blåst KSOR 2017

Koordinator Nyheter

LRKH arrangerte forrige helg KSOR-kurset i nytt format på Reindalshytta for første gang. Den tidligere «Eksamenshelgen» arrangeres nå under navnet KSOR (Kvalifisert Søk Og Redning) med base på Reindalshytta til LRKH. kursstaben bodde på selve hytta og kursdeltagerne hadde teltleir og snøhuleleir like i nærheten av hytta. Reindalen gir et godt utgangspunkt for mange gode øvelser, både i mørket og …

VEL GJENNOMFØRT GRUNNKURS SKRED

Koordinator Nyheter

Fredag 10. – mandag 13. Mars arrangerte LRKH i samarbeid med DNT Fjellsport grunnkurs skred etter malen til Norsk Fjellsportforum (NF). 12 deltakere jobbet i fire dager med å få et bedra grunnlag til å kunne besvare spørsmålet ”Hvilken tur kan vi velge i dag, med denne gruppa, under disse forholdene?”. Kunnskap om terreng, mennesker og snø står sentralt for …

Det er en grunn til at vi øver!

Koordinator Nyheter

Transport til helikopter og videre til sykehus. Foto: Thor-Arild Hansen/ Sysselmannen Den årlige store skredøvelsen mellom Sysselmannen, Lufttransport, Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) og Longyearbyen Sykehus ble en viktig oppvarming. De siste dagene har vært travle for LRKH. Søndag 19.2 var LRKH med på den store skredøvelsen, da øvelse plutselig gikk over i skarpt oppdrag og det gikk et skred …

Videregående førstehjelpskurs 2017

Koordinator Nyheter

7 av LRKHs medlemmer deltar på det videregående førstehjelpskurset som arrangeres over de neste ukene. Deltagerne skal gjennom 19 timer med teori og 15 timer med øvelser i løpet av kurset. Det består av temaer som pasientundersøkelse, forskjellige skader, hypotermi, brann og inhalasjon, barn og eldre som pasienter, immobilisering, masseskade og en katastrofeøvelse. For å få gjennomført sistnevnte blir den …

Første samling i skredgruppa 2017

Koordinator Nyheter

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps’ skredgruppe møttes for å gjennomgå rutiner og øve. Søndag hadde LRKHs skredgruppe årets første samling. 11 medlemmer inkludert en redningsmann fra Lufttransport møttes på depotet på Sjøgarasjen om morgenen. Dagen startet med informasjon om skredvarslingstjenesten Varsom.no, utkallingsrutiner, samt å dele ut skredsekker til de nye aspirantene og kontrollere og klargjøre sekkene til de andre medlemmene. Da …

Elke tilbake som koordinator

Koordinator Nyheter

Siden 12.desember er Elke Morgner tilbake i jobb som koordinator for LRKH. Jannicke Høyem sluttet i vikariatet den 31.12. Tusen takk til Jannicke for den dyktige jobben hun har utført!

Tilbake til normal beredskap

Koordinator Nyheter

Fra i går ettermiddag er LRKH tilbake i normal beredskap. I går kl. 14 ble det besluttet å opphveve evakuering av Nybyen og åpne veien mellom Longyearbyen skole og Huset. Dette ble gjort på bakgrunn av skredfaglige vurderinger, gjort av NVE, som tilsier at det ikke lenger er fare for skred mot bebyggelse. Vi henstiller alle til å utøve forsiktighet …

Høynet beredskap

Koordinator Nyheter

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) har høynet beredskapen i lys av vær- og skredvarsel. Dette innebærer at våre medlemmer i spesialgruppene har klargjort utstyr for å kunne bidra på kort varsel ved en eventuell hendelse. Vi har god oversikt over tilgjengelige ressurser, og lysutstyr, samband og telefoner er ladet. LRKH er også representert i Beredskapsrådet for Longyearbyen, og bidrar der …