Årsmøte 11.4.

Koordinator Nyheter

Årsmøtet i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps vil finne sted onsdag 11.4. kl. 19 på depot.
Sakspapirer til møtet vil være tilgjengelige på depot ved henvendelse til koordinator etter 27.mars. Innkomne saker skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokollen
4. Godkjenning av årsmelding 2017
5. Godkjenning av årsregnskap 2017
6. Godkjenning av budsjett 2018 og 2019
8. Godkjenning av investeringsplan og mål for 2018
9. Valg av styre, revisor og valgkomite
10. Innkomne saker