SkjemaBANK for  våre medlemmer

Refusjonsskjema for bruk av privat snøskuter under redningsaksjoner.

Avviksskjema for registrering av diverse avvik under aktiviteter i regi av LRKH.

Har du behov for å varsle om kritikkverdige forhold?
Vi tar varsler på sterkeste alvor. Alle frivillige og ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Du skal i hovedsak rapportere kritikkverdige forhold til din nærmeste leder. Du kan også bruke varslingsportalen.

Vi oppfordrer alle som har opplevd eller ser ting som ikke er greit i Røde Kors om å ha lav terskel for å varsle.