Skredgruppa

Skredgruppas primære oppgave er å bistå Sysselmesteren med innsats og kunnskap i redningsaksjoner som innebærer søk i snøskred på Svalbard. Skredgruppas medlemmer bidrar da som førsteinnsatsstyrke. Ved behov deltar skredgruppa også i andre søk- og redningsaksjoner sammen med Hjelpekorpset og/eller bregruppa. Skredgruppa har i tillegg en viktig samfunnsoppgave som innebærer forebyggende arbeid, slik som formidling av kunnskaper om snøskred, skredfare og trygg ferdsel i snødekt terreng.

Longyearbyen Røde Kors Skredgruppe består av frivillige medlemmer med bred kunnskap og erfaring knyttet til skredfarevurdering, ferdsel ute vinterstid, førstehjelp og søk- og redning ved snøskredhendelser. Skredgruppa har øvelser og samlinger hele året for å holde ved like og videreutvikle kompetansen. Skredgruppa er godkjent som Røde Kors skredgruppe.

Mer informasjon om Skredgruppa, og hva som skal til for å bli medlem, finner du her:
Gruppebeskrivelse Skredgruppa

Skredgruppa har opptak en gang i året. Søknad skjer på eget søknadsskjema. Dersom du ønsker å søke, eller har spørsmål om skredgruppa, ta kontakt med koordinator@lrkh.no