Våre aktiviteter

Grunnutdanningen i LRKH
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps arrangerer hvert år grunnutdanning for nye medlemmer. Grunnutdanningen starter i månedsskiftet august/september og går frem til slutten av mars. Kursrekken passer for alle som ønsker å bli aktive i LRKH. For mer info se "Bli medlem".

Spesialgruppene
Innsatsgruppa, Bregruppa og Skredgruppa har egne aktivitetsplaner. Disse er tilgjengelige for medlemmer i gruppene.

Annet
LRKH bidrar med kurs og veiledning både internt og for ulike grupper i lokalsamfunnet. Ta gjerne kontakt med koordinator.

Årshjul
Oversikt over aktivitetene finner dere i årshjul nedenfor. Vær obs på at det kan forekomme endringer fortløpende.

2016 © Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps - Telefon: +47 45 80 96 50 - Epost: koordinator@lrkh.no