Våre aktiviteter

Status aktiviteter sommer 2020                                                                                                                                                 
Grunnet den pågående koronaepidemien, ble de fleste av våre planlagte aktiviteter f.o.m. 13. mars endret, avlyst eller utsatt på ubestemt tid. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps utgjør en viktig del av redningstjenesten på Svalbard, og vi tar ansvar for å opprettholde beredskapen, også i krisetider. Nå er aktivitetsplanen igjen oppdatert, og det framgår der hvilke aktiviter vi gjennomfører framover. Følg også med på informasjon som blir sendt ut på e-post til spesialgruppene.

Grunnutdanning i LRKH
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps arrangerer hvert år grunnutdanning for nye medlemmer. Grunnutdanningen starter i månedsskiftet august/september og går frem til slutten av mars. Kursrekken passer for alle som ønsker å bli aktive i LRKH. For mer info se "Bli medlem".

Spesialgruppene
Innsatsgruppa, Bregruppa og Skredgruppa har egne aktivitetsplaner. Disse er tilgjengelige for medlemmer i gruppene.

Annet
LRKH bidrar med kurs og veiledning både internt og for ulike grupper i lokalsamfunnet. Ta gjerne kontakt med koordinator.

Årshjul
Oversikt over aktivitetene finner dere i årshjul nedenfor. Vær obs på at det kan forekomme endringer fortløpende.

2016 © Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps - Telefon: +47 45 80 96 50 - Epost: koordinator@lrkh.no