Vårt styre

Styrets sammensetning:

Korpsleder:
Administrativ leder:
Operativ leder:
1. vara:
2. vara:
Koordinator:
Koordinator 2:

Charlotte Sandmo – korpsleder[at]lrkh.no
Ragnhild Monstad Herfjord
Fredric Borchgrevink – operativ[at]lrkh.no
Jeppe Ravn Nielsen
Elias Mauseth
Elke Morgner – koordinator[at]lrkh.no
Alexander Hovland – koordinator2[at]lrkh.no

Årsmøtet er lokalforeningens øverste organ. På årsmøtet velges styret. Medlemmer i lokalforeningen har stemmerett. Styret har ansvar for å kalle inn til årsmøte og utarbeide årsberetning.