Bli medlem i LRKH

For å kunne bidra som et operativt medlem i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps må du ha fullført grunnutdanningen vår. Det er også mulig å være støttemedlem i LRKH. For å bli støttemedlem, kan du følge denne linken.

Grunnutdanningen
Grunnutdanningen i LRKH følger grunnopplæringen i Røde Kors Hjelpekorps og inneholder bl. a. kurs i førstehjelp, samband og søk og redning. I tillegg får du grunnleggende kunnskaper om ferdsel og opphold i Svalbardnaturen. Grunnutdanningen avsluttes med et helgekurs, hvor deltakerne sover en natt i telt og en natt i snøhule/kantgrop og gjennomfører ulike oppgaver underveis.
Grunnutdanningen pågår stort sett på mandagskveldene fra månedsskifte august/september til slutten av mars hvert år. Noen av kursene i grunnutdanningen går over en hel helg. Grunnutdanningen er i utgangspunktet gratis (man må ha betalt medlemsavgift i Røde Kors). For noen få kurs med eksterne instruktører må deltakerne betale kursavgift. Grunnutdanningen har obligatorisk oppmøte for å bestå. Alle kurskvelder foregår på norsk. For detaljert oversikt over kurskveldene se årshjulet nederst på siden AKTIVITETER .

Informasjonsmøte om grunnutdanningen vil finne sted mandag 26. august 2024 kl. 19 på LRKH sitt depot i sjøgarasjen.
Opptaket til grunnutdanningen for sesongen 2024-2025 vil finne sted i september. Alle som ønsker å følge grunnutdanningen søker om opptak ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner her . Skjemaet åpnes den 1. august 2024. Søknadsfristen er 1. september kl. 23.

Alle som blir tatt opp til grunnutdanningen må være registrert som frivillig i LRKH. Du kan melde deg inn som frivillig i hjelpekorpset ved å følge denne linken.

Alle som får plass på grunnutdanningen må i tillegg gjennomføre det digitale startkurset for nye frivillige fra Norges Røde Kors. Kurset gjennomføres i Norges Røde Kors sin E-læringsportal.