Bli medlem i LRKH

For å kunne bidra som et operativt medlem i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps må du ha fullført grunnutdanningen vår. Det er også mulig å være støttemedlem i LRKH. For å bli støttemedlem, kan du følge denne linken.

Grunnutdanningen
Grunnutdanningen vår følger grunnopplæringen i Røde Kors Hjelpekorps og inneholder bl. a. kurs i førstehjelp, samband og søk og redning. I tillegg får du grunnleggende kunnskaper om ferdsel og opphold i Svalbardnaturen. Grunnutdanningen avsluttes med et helgekurs, hvor deltakerne sover en natt i telt og en natt i snøhule/kantgrop og gjennomfører ulike oppgaver underveis.
Grunnutdanningen pågår stort sett på mandagskveldene fra månedsskifte august/september til slutten av mars hvert år. Noen av kursene i grunnutdanningen går over en hel helg. Grunnutdanningen er i utgangspunktet gratis (man må ha betalt medlemsavgift i Røde Kors). For noen få kurs med eksterne instruktører må deltakerne betale kursavgift. Grunnutdanningen har obligatorisk oppmøte for å bestå. Alle kurskvelder foregår på norsk. For detaljert oversikt over kurskveldene se årshjulet nederst på siden AKTIVITETER .

Grunnutdanningen for sesongen 2020/21 starter med en informasjonskveld mandag 24. august kl. 19 på kulturhuset. Informasjonskvelden er åpen for alle. For å ha mulighet til smittesporing skal alle som ønsker å delta registrere seg her.
De som ønsker å følge grunnutdanningen etter informasjonskvelden må søke om opptak via søknadsskjemaet på nett innen 30. august 2020 (OBS: skjemaet åpnes først etter informasjonskvelden den 24. 8.).

Alle som blir tatt opp til grunnutdanningen må være registrert som frivillig i LRKH. Du kan melde deg inn som frivillig i hjelpekorpset ved å følge denne linken.

I tillegg må alle nye medlemmer gjennomføre nettkurset “Introduksjon til Røde Kors” i Norges Røde Kors sin E-læringsportal. En veileder til e-læringsportalen finner du her. Ved spørsmål ta kontakt på koordinator@lrkh.no.