Bli medlem i LRKH

For å kunne bidra som et operativt medlem i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps må du ha fullført grunnutdanningen vår. Det er også mulig å være støttemedlem i LRKH. For å bli støttemedlem, kan du følge denne linken.

Grunnutdanningen
Grunnutdanningen vår følger grunnopplæringen i Røde Kors Hjelpekorps og inneholder bl. a. kurs i førstehjelp, samband og søk og redning. I tillegg får du grunnleggende kunnskaper om ferdsel og opphold i Svalbardnaturen. Grunnutdanningen avsluttes med et helgekurs, hvor deltakerne sover en natt i telt og en natt i snøhule/kantgrop og gjennomfører ulike oppgaver underveis.
Grunnutdanningen pågår stort sett på mandagskveldene fra månedsskifte august/september til slutten av mars hvert år. Noen av kursene i grunnutdanningen går over en hel helg. Grunnutdanningen er i utgangspunktet gratis (man må ha betalt medlemsavgift i Røde Kors). For noen få kurs med eksterne instruktører må deltakerne betale kursavgift. Grunnutdanningen har obligatorisk oppmøte for å bestå. Alle kurskvelder foregår på norsk. For detaljert oversikt over kurskveldene se årshjulet nederst på siden AKTIVITETER . Årshjul for sesongen 2021/22 legges ut i løpet av sommeren.

Opptaket til grunnutdanningen for sesongen 2021-2022 vil finne sted i september. Mer informasjon om LRKH sin grunnutdanningen og opptak til denne gis på et informasjonsmøte som er åpent for alle mandag 30. august kl. 19.

Alle som blir tatt opp til grunnutdanningen må være registrert som frivillig i LRKH. Du kan melde deg inn som frivillig i hjelpekorpset ved å følge denne linken.

I tillegg må alle nye medlemmer gjennomføre nettkurset “Introduksjon til Røde Kors” i Norges Røde Kors sin E-læringsportal. En veileder til e-læringsportalen finner du her. Ved spørsmål ta kontakt på koordinator@lrkh.no.