Bli medlem i LRKH

For å kunne bidra som et operativt medlem i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps må du ha fullført grunnutdanningen vår. Det er også mulig å være støttemedlem i LRKH. For å bli støttemedlem, kan du følge denne linken

Grunnutdanningen hos LRKH følger grunnopplæringen i Røde Kors Hjelpekorps og inneholder bl. a. kurs i førstehjelp, samband og søk og redning. I tillegg får du grunnleggende kunnskaper om ferdsel og opphold i Svalbardnaturen.
Grunnutdanningen pågår fra månedsskifte august/september til mars hvert år og avsluttes med et helgekurs i søk og redning. Grunnutdanningen har obligatorisk oppmøte for å bestå. Alle kurskvelder foregår på norsk. For mer informasjon se siden AKTIVITETER hvor du finner årshjulet  nederst på siden.

Påmelding til grunnutdanningen 2019/2020 skal skje via eget søkandsskjema på nett innen 1.9.2019. Klikk her for å komme til søknadsskjemaet. Søknasskjemaet er foreløpig ikke aktivert.

Alle som vil følge grunnutdanningen, må være registrert som frivillig i LRKH. Du kan melde deg inn som frivillig i hjelpekorpset ved å følge denne linken

Alle som blir tatt opp til grunnutdanningen skal gjennomføre nettkurset “Introduksjon til Røde Kors” i Norges Røde Kors sin E-læringsportal. En veileder til e-læringsportalen finner du her. Ved spørsmål ta kontakt på koordinator@lrkh.no.