Bregruppa

Longyearbyen Røde Kors Bregruppe består av frivillige medlemmer med bred kunnskap og erfaring fra ferdsel på bre og i bratt lende. Gruppa har samlinger og øvelser gjennom hele året for å opprettholde og vedlikeholde kompetansen.
Bregruppas primære oppgave er å bistå Sysselmesteren med innsats og kunnskap i redningsaksjoner som innebærer søk på bre og i bratt lende. Bregruppas medlemmer bidrar som førsteinnsatsstyrke ved redningsoppdrag. Ved behov deltar bregruppa også i andre søk- og redningsaksjoner sammen med skredgruppa og/eller Hjelpekorpset.

Bregruppa bidrar i tillegg med intern og ekstern formidling av kunnskaper om ferdsel på bre og i bratt terreng.
Mer informasjon om Bregruppa og hva som skal til for å bli medlem, finner du her:
Gruppebeskrivelse Bregruppa

Bregruppa har opptak en gang i året. Søknad skjer på eget søknadsskjema.

Dersom du ønsker å søke, eller har spørsmål om bregruppa, ta kontakt med koordinator@lrkh.no