KONTAKTINFO

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Postboks 246
9171 Longyearbyen
Organisasjonsnummer: 985 155 194
Kontonummer: 4778.55.77740

Besøksadresse:
Vei 612-3 (Sjøgarasjen)

Kontoret er åpent fra kl 10-14 mandag-fredag.

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) ble stiftet 15.januar 1951 av Liv Balstad og er i dag et stort korps med rundt 250 betalende medlemmer og ca. 60 aktive frivillige. Selv om Svalbard er det 28. redningsdistriktet i Norge, ligger LRKH under Troms distrikt.

LRKH har tre hovedoppgaver: drive en frivillig redningstjeneste; forebyggende arbeid og fremme interesse for friluftsliv.

LRKH har flotte lokaler som er samordnet med Sysselmannen på Svalbard. To koordinatorer er ansatt i henholdsvis 80 % og 50 % stilling.

Høysesongen for hjelpekorpset er fra slutten av februar til midten av mai, mens på sommeren er det som regel veldig rolig. I løpet av en normalvinter har hjelpekorpset 5-6 redningsaksjoner, som oftest i forbindelse med skred- og breulykker, samt søk etter savnede.