KONTAKTINFO

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Postboks 246
9171 Longyearbyen
Organisasjonsnummer: 985 155 194
Kontonummer: 4778.55.77740

Besøksadresse:
Vei 612-3 (Sjøgarasjen)

Kontortider:
Mandag: kl. 10-13 og kl. 19-21
Tirsdag – fredag: kl. 10-15

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) ble stiftet 15.januar 1951 av Liv Balstad og er i dag et stort korps med rundt 250 betalende medlemmer og ca. 60 aktive frivillige. Selv om Svalbard er det 28. redningsdistriktet i Norge, ligger LRKH under Troms.

LRKH har tre hovedoppgaver: drive en frivillig redningstjeneste; forebyggende arbeid og fremme interesse for friluftsliv.

LRKH har flotte lokaler som er samordnet med sysselmannen og de har to koordinatorer som er ansatt i 80% og 50% stillinger.

Høysesongen for hjelpekorpset er fra slutten av februar til midten av mai, mens på sommeren er det veldig rolig. I løpet av en normalvinter har hjelpekorpset 5-6 aksjoner, som oftest i forbindelse med skred- og breulykker, samt søk etter savnede.