Våre spesialgrupper


Skredgruppa

Longyearbyen Røde Kors Skredgruppe består av frivillige medlemmer med bred kunnskap og erfaring knyttet til skredfarevurdering, ferdsel ute vinterstid, førstehjelp og søk- og redning ved snøskredhendelser.

Skredgruppas primære oppgave er å bistå Sysselmesteren med innsats og kunnskap i redningsaksjoner som innebærer søk i snøskred på Svalbard.

Skredgruppa er godkjent som Røde Kors skredgruppe.

Les mer

Bregruppa

Longyearbyen Røde Kors Bregruppe består av frivillige medlemmer med bred kunnskap og erfaring fra ferdsel på bre og i bratt lende, søk, redning og førstehjelp.

Bregruppas primære oppgave er å bistå Sysselmesteren med innsats og kunnskap i redningsaksjoner som innebærer søk på bre og i bratt lende.

Les mer