Ekstraordinært årsmøte 29.3.

Koordinator Nyheter

Styret i LRKH kaller inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 29. mars kl. 19:00 på depot. Sakslisten for møtet er følgende: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Valg av møteleder og referent Valg av to representanter til å signere møteprotokollen Valg av operativ leder Valg av nestleder

Årsmøte 22. februar

Koordinator Nyheter

Årsmøte i Longyearbyen Røde Kors holdes den 22. februar kl. 19 på depot. Nærmere informasjon er sendt til alle medlemmer på epost. Har du ikke mottatt eposten, ta kontakt med koordinator@lrkh.no.

Ekstraordinært årsmøte 18.10.

Koordinator Nyheter

Styret i LRKH kaller inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 18. oktober kl. 18:45 på depot. Sakslisten for møtet er følgende: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Valg av møteleder og referent Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokollen Valg av administrativ leder Valg av nestleder Valg av 2 medlemmer i valgkomiteen

Grunnutdanning 2022-2023

Koordinator Nyheter

Grunnutdanningen for sesongen 2022-2023 starter med et informasjonsmøte mandag 29. august kl. 19 på depot til LRKH (samme bygg som SMS sin sjøgarasje). Kvelden er åpen for alle som ønsker å følge grunnutdanningen i Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps. Mer info om grunnutdanningen finner du her. Opptak til grunnutdanningen skjer i september. Alle interesserte må søke plass på grunnutdanningen ved å …

Årsmøte 23. februar

Koordinator Nyheter

Årsmøtet i LRKH holdes onsdag 23. februar kl. 19 på depot (maks 15 plasser) og via Teams. Nærmere informasjon er sendt til alle medlemmer per epost. Vel møtt!

Julehilsen fra styret

Koordinator Nyheter

Ny korpsleder

Koordinator Nyheter

Den 15. november ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte i LRKH og Stian Lundanes ble valgt til korpsleder i LRKH. Vi ønsker å rette et stort takk til Nina Elisabeth Storvik for den fantastiske innsatsen hun har lagt ned som korpsleder de siste 6 årene.

Årsmøte 25. mars

Koordinator Nyheter

Vi vil med dette invitere alle medlemmene våre til årsmøte i LRKH. Møtet vil gjennomføres digitalt torsdag 25. mars 2021 kl. 19.00. Hvis du ønsker å få linken til møtet tilsendt, send en epost til koordinator@lrkh.no. Sakspapirene til møtet vil være tilgjengelige ved henvendelse til koordinator. Innkomne saker må være styret i hende senest 9. mars. Vel møtt!

Ny bil til LRKH

Koordinator Nyheter

Takket være tildelingen av midler i forbindelse med hjelpekorpsløftet og egne oppsparte midler har Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps hatt muligheten til å gå til innkjøp av en lenge etterlengtet ny bil. I september 2020 overtok vi vår nye Toyota Hilux, inkludert ekstra lysutstyr som blant annet lysbøyle med integrert søkelys.

Frivillighetskoordinator søkes

Koordinator Nyheter

Vi søker etter en engasjert frivillighetskoordinator i 40% fast stilling som skal være med å bistå og avlaste styret i den daglige driften av LRKH.   Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: Vedlikehold og oppdatering av medlemslister og datasystemer Arbeid med medlemsarkiv Bistå ved innkjøp av rekvisita, utstyr mm. Diverse andre administrative oppgaver Undervisning ved medlemskvelder og eksterne kurs Oppdatere nettsider og sosiale …