Ekstraordinært årsmøte 29.3.

Koordinator Nyheter

Styret i LRKH kaller inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 29. mars kl. 19:00 på depot. Sakslisten for møtet er følgende:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to representanter til å signere møteprotokollen
  4. Valg av operativ leder
  5. Valg av nestleder