SARex3

Koordinator Nyheter

Tre dagers samøvelse med blant annet Kystvakten og Sysselmannen i evakuering av skipbrudne nord på Spitsbergen. 16 representanter fra LRKH var fredag til søndag på treningshelg i evakuering av skipbrudne sammen med bl.a Kystvakten og Sysselmannen på Svalbard i Fjortende Julibukta nord for Ny-Ålesund. Helga hvor Røde Kors var deltakende, var siste ledd i en hel uke med øvelser knyttet …

Medalje “For utvist kameratskap i redningens navn”

Koordinator Nyheter

Onsdag 9.5.2018 mottok, på vegene av Røde Kors hjelpekorps, operativ leder Gøran Andersen det russiske kriseministeriets medalje “For utvist kameratskap i redningens navn”. Medaljen ble utdelt for hjelpekorpsets innsats etter helikopterulykken utenfor Heerodden, i slutten av oktober 2017, der åtte personer omkom. Røde Kors bisto Sysselmannen under leteaksjonen der også det russiske kriseministeriets utrykningsstyrke deltok. Foto: Sysselmannen Medaljen ble delt …

Skredkurs 2018

Koordinator Nyheter

Fra 16-22 april ble det gjennomført både grunnkurs og videregående skredkurs i Longyearbyen etter standarden til Norsk Fjellsportforum (NF). Instruktør var Jørgen Moland, og med seg hadde han 6 ivrige deltakere på hvert av kursene, samt Elke Morgner og Dag Fjeld som hadde praksis under det videregående skredkurset. Grunnkurset er et godt innarbeidet kurs som har blitt holdt i Longyearbyen …

Nasjonal metodesamling skred på Svalbard

Koordinator Nyheter

Helgen 13-15.april fikk LRKH og skredgruppa æren av å avholde årlig nasjonal metodesamling skred for første gang på Svalbard. Hvert år inviterer nasjonal ressursgruppe skred med seg to fagleder skred fra korps rundt om i landet til metodesamling, hvor nye metoder, utstyr og tema blir diskutert og testet i løpet av en helg på våren. Etter at byen vår opplevde …

Nytt styre i LRKH

Koordinator Nyheter

Årsmøte i LRKH ble avholdt 11.4. på depot. Her ble det blant annet valgt nye medlemmer til styret. Styret for 2018/2019 består av: Gøran Andersen, Marie Brekkhus, Tone Lise Gjelsten Rekdal og Dag Fjeld, (første rekke fra venstre til høyre) samt Nina Elisabeth Storvik, Martin Herrmann, Rupert Krapp, Andrine Kylling og Victor Eklund (bakre rekke fra venstre til høyre).

Årsmøte 11.4.

Koordinator Nyheter

Årsmøtet i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps vil finne sted onsdag 11.4. kl. 19 på depot. Sakspapirer til møtet vil være tilgjengelige på depot ved henvendelse til koordinator etter 27.mars. Innkomne saker skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til …

Innsamlingsaksjon Øst Afrika 16.9.

Koordinator Nyheter

Sultkatastrofen i Øst-Afrika og Jemen vokser i omfang og sivilbefolkningen står overfor en desperat situasjon i de landene som er hardest rammet. 30 millioner mennesker, seks ganger Norges befolkning, er nå avhengige av nødhjelp i Øst-Afrika og Jemen. Over halvparten av disse er barn og i mange områder står barna nå i akutt fare for å dø av sult. Det …

Kongeparets 80 årsdager

Koordinator Nyheter

I forbindelse med feiringen av kongeparets 80-årsdager har Regjeringen invitert leder av Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps til å delta i festmiddag i Operaen 10. mai. Lederen av LRKH er invitert til feiringen som en representant for samfunnslivet i Longyearbyen. Det er en stolt korpsleder som reiser ned for å delta i feiringen av 80-årsjubilantene og hun synes det er hyggelig …

Økt skredfaglig kompetanse i Longyearbyen

Koordinator Nyheter

LRKH har denne vinteren satset på å øke korpset skredfaglige kompetanse. Forrige uke ble både grunnkurs og metodekurs skred gjennomført etter standarden til Norsk Fjellsportforum (NF). Metodekurs skred er første del av en utdanningsstige for å bli instruktør, og varte fra onsdag 15. til søndag 19. mars. Seks deltakere med tilknytning både til LRKH og til guidemiljøet i Longyearbyen deltok, …