VFØR 2019 er vel gjennomført

Koordinator Nyheter

Å drive et hjelpekorps består i svært stor grad av å gjennomføre kursing av medlemmene. Å være medlem av et hjelpekorps innebærer, på tilsvarende måte, å stadig ta nye kurs. Det er nettopp dette som motiverer medlemmene våre; å lære, øve og bli bedre på det vi er flinke til. Dette gjelder både innen søk og redning eller som i dette tilfellet: førstehjelp. 

Nettopp derfor har så mange atter en gang vært involvert i kurset VFØR (videregående førstehjelp) de siste ukene. Noen har vært deltakere på kurset. Det krever sitt å møte opp på  kvelder og i helger i en ellers hektisk jobbhverdag. Andre igjen har vært med som veiledere og markører. Selv om vi leier inn profesjonelle kursholdere, er vi prisgitt de frivillige medlemmene våre som gang på gang stiller villig opp. Uten dem hadde vi ikke fått det til. 

VFØR er en videreføring av førstehjelpskurset på grunnutdanningen vår, KFØR (kvalifisert førstehjelp). På VFØR går vi i dybden i temaer som brannskader, psykologisk førstehjelp, bevisstløs pasient, DHLR, nakke- og ryggskade, indre blødninger, triagering og samleplass ved masseskader. Bildene nedenfor fra årets VFØR gir et lite innblikk i hvordan vi øver.   

 

Vel blåst, alle sammen!

Her har deltakerne organisert en samleplass for skadde etter en fiktiv, stor hendelse. Fotograf: Marie Brekkhus.

Deltakerne måtte gjennom en omfattende ringløype med mange utfordrende poster. Fotograf: Hege Kristin Kjærvoll