Kvalifisert førstehjelp 2019

Koordinator Nyheter

Øvelse: trafikkulykke med flere skadde. Fotograf: Anne Maanum.

Nå har også KFØR, kvalifisert førstehjelp, gått mot slutten. Hvert år er det opp mot 30 deltakere som gjennomfører ett år med grunnutdanning for å bli operative medlemmer for LRKH. Opplæringsåret består av diverse kursmoduler. KFØR er en av de større kursmodulene. Dette er deltakernes første møte med førstehjelp slik det utføres i regi av Røde Kors Hjelpekorps.

Når vi er på aksjon eller sanitetsvakt, har vi Røde Kors-vesten på. Da vet oppdragsgivere, samarbeidsetater, pasienter, pårørende og amk-sentralen at vi har en kompetanse innen førstehjelp og noe om hva de kan forvente av oss. Grunnlaget blir lagt i løpet av KFØR. Her lærer elevene å gjennomføre en pasientundersøkelse og hvilke prioriteringer de må gjøre i møte med personer som trenger hjelp.

Underveis i kurset har de hatt det slitsomt, gøy, stressende, lærerikt, tungt, spennende og mye mer. Kurset har vært intenst, men utfordringene er ikke over enda. Grunnopplæringen fortsetter en stund til.

DHLR-trening. Foto: Veronika Sund.