Videregående førstehjelpskurs 2018

Koordinator Nyheter

Denne gjengen er nå fullt oppdatert på førstehjelpsfronten og klare for de utfordringene vinteren måtte by på. Øvelse eller aksjon, vi stiller opp!

Foto: Hege Kristin Kjærvoll

Oktober var en måned viet til førstehjelpskurs i hjelpekorpset, og 15 av korpsets medlemmer var gjennom Videregående førstehjelpskurs eller VFØR som vi også liker å kalle det. Kurset er både teoretisk og praktisk, med spennende øvelser innen masseskade og katastrofescenario. i kurset er det 19 timer teori og 15 timer praksis, og temaer som pasientundersøkelse, forskjellige skader, hypotermi, brann og inhalasjon, barn og eldre som pasienter, immobilisering ble gjennomgått.

Foto: Ingeborg Runde

Øvelsene ble i stor grad arrangert ute, for å forberede deltakerne på hva en kan møte ute på redningsoppdrag på Svalbard. Det ble arrangert både triageringsøvelse og en øvelse der aller deltakerne var satt inn som mannskap med forskjellige oppgaver på et større skadested, med scenarioet båtulykke, noe som jo har vært reelt i 2018 med feltsykehus inne på Røde Kors depot. Deltakerne har lært masse, og har fått god forberedelse til øvelse mørketid som arrangeres i desember.

Foto: Hege Kristin Kjærvoll

Ved hjelp av engasjerte instruktører, både interne og eksterne, veiledere og markører fikk vi gjennomført et kjempespennende og lærerikt kurs med stort utbytte. Tusen takk til alle som stilte opp!

Foto: Hege Kristin Kjærvoll