Øvelse mørketid

Koordinator Nyheter

13. og 14. desember skal det avholdes en beredskapsøvelse med aktører som inngår i kriseberedskapen på Svalbard. Her følger informasjonen Sysselmannen har lagt ut på hjemmesiden sin:

Øvelsen har fått tittelen “Øvelse Mørketid”, og scenarioet er en alvorlig luftfartshendelse.

Hvorfor øver vi?

Hensikten med øvelsen er at beredskapsaktørene skal styrke sin egen og hverandres evne til å håndtere kriser og uønskede hendelser. Øvelse Mørketid har fokus på å bli bedre til å dele informasjon, koordinere ressurser og fatte tidsriktige beslutninger i krevende situasjoner.

Hvordan berører det meg?

Torsdag 13. desember foregår øvelsen på Svalbard lufthavn. Dette vil innebære markørspill og bruk av lyseffekter. Det vil også foregå øvingsaktiviteter på Rabalder i forbindelse med at Longyearbyen lokalstyre skal øve drift av evakuerte- og pårørendesenter.

Longyearbyen sykehus vil kun ta imot akutte henvendelser i øvelsestidsrommet den 13. desember. De andre øvende etatene vil ha noe redusert tilgjengelighet under øvelsen, men beredskapen vil være som vanlig.

I forbindelse med øvelsen er det behov for personer som kan spille skadd eller berørt av hendelsen (markører). For mer informasjon og påmelding, følg denne lenken.

Følgende organisasjoner skal øve:

Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen brann og redning
Avinor, Svalbard lufthavn
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Longyearbyen sykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
Svalbard kirke
Lufttransport AS
Telenor Svalbard
Norske redningshunder