Innsamlingsaksjon Øst Afrika 16.9.

Koordinator Nyheter

Sultkatastrofen i Øst-Afrika og Jemen vokser i omfang og sivilbefolkningen står overfor en desperat situasjon i de landene som er hardest rammet. 30 millioner mennesker, seks ganger Norges befolkning, er nå avhengige av nødhjelp i Øst-Afrika og Jemen. Over halvparten av disse er barn og i mange områder står barna nå i akutt fare for å dø av sult.

Det er ikke tørke alene som er årsaken til den pågående krisen i Afrika og Jemen. I de berørte landene må mennesker flykte fra avlinger og vannkilder for å søke trygghet. En sultkatastrofe er i ferd med å utvikle seg, men det er fortsatt mulig å forhindre massive tap av menneskeliv.

Røde Kors hjelper i de mest utsatte områdene og får hjelpen helt frem.

Slik er situasjonen:
1. Rundt 30 millioner mennesker har behov for nødhjelp i de berørte landene; Somalia, Sør Sudan, Etiopia, Kenya, Nord Nigeria og Jemen. Pågående konflikt gjør det svært vanskelig å forebygge utfordringer ved langvarig tørke. Mange mennesker tvinges til å flykte fra hjemmene sine og har redusert mulighet til å klare seg.

2. Verst går det ut over barn og unge i de hardest rammede områdene. 1,5 millioner barn står nå i fare for å dø av sult i Øst-Afrika og Jemen. Det er flere barn enn vi har i Norge.

3. Situasjonen var spesielt ille i deler av Sør-Sudan, hvor FN erklærte hungersnød i deler av to stater i begynnelsen av 2017. Situasjonen har bedret seg noe etter en intens hjelpeinnsats med fokus på både mat, vann og helse til disse menneskene i mars/april.

4. Kolera har rammet over 70.000 mennesker i Somalia og Somaliland siden januar, mens antallet kolerarammede i Jemen har passert 540.000 i epidemien som startet i oktober 2016. Kolera utbrudd kan oppstå når regnet kommer etter en lengre tørkeperiode i områder med dårlige sanitære forhold. Konsekvensene av utbruddet kan bli ekstra alvorlige siden befolkningen allerede er svekket på grunn av langvarig mangel på nok vann, mat og helsetjenester. Behandlingen er oftest rent vann og dødsfall burde ikke forekomme – men det gjør de, siden rent vann er vanskelig å finne.

5. Røde Kors oppfordrer myndighetene i landene og verdenssamfunnet om å legge til rette for politiske løsninger på konfliktene for å sikre at sårbare grupper av mennesker får dekket sine humanitære behov.

Slik jobber Røde Kors:
Røde Kors sin prioritering er å dekke humanitære behov der andre organisasjoner ikke jobber. Gjennom ICRC jobber Røde Kors i flere av områdene sterkt preget av konflikt, i Somalia og Sør-Sudan. Denne innsatsen forsterkes.

I tillegg vil Røde Kors jobbe med å forsterke mer langsiktige prosjekter for å sørge for tilgang til rent vann, helsehjelp og hjelpe lokalsamfunn med å forebygge katastrofer.

Norges Røde Kors har til nå i år satt av 74 millioner kroner av egne midler til bruk i nødhjelpsarbeidet i disse landene.

Norges Røde Kors samarbeider tett med ICRC, IFRC og Røde Kors/Røde Halvmåne foreningene i de berørte landene.

For mer info om situasjonen i de enkelte land og innsatsen til Røde Kors ta kontakt med koordinator@lrkh.no.