“Dette er Røde Kors Hjelpekorps” mandag 4.9. kl. 19

Koordinator Nyheter

Mandag 4.9. kjører vi første kurset av de obligatoriske modulene av grunnopplæringen. “Dette er Røde Kors Hjelpekorps” skal gi dere grunnleggende kjennskap til Røde Kors hjelpekorpsets historie, oppbygging og virksomhet.