Nasjonal metodesamling skred på Svalbard

Koordinator Nyheter

Helgen 13-15.april fikk LRKH og skredgruppa æren av å avholde årlig nasjonal metodesamling skred for første gang på Svalbard.

Hvert år inviterer nasjonal ressursgruppe skred med seg to fagleder skred fra korps rundt om i landet til metodesamling, hvor nye metoder, utstyr og tema blir diskutert og testet i løpet av en helg på våren. Etter at byen vår opplevde skred mot bebyggelse to sesonger på rad har denne tematikken vært på nasjonal agenda. Ressursgruppa har derfor utviklet skredkort (metodekort) for slike hendelser, og ønsket å diskutere og teste disse videre. Det ble dermed naturlig å legge samlingen til Svalbard, hvor redningsmannskapene har opplevd å stå i situasjonen.

Til sammen 34 gjester kom opp fra fastlandet for fullt program. Etter samlingens offisielle åpning på fredag ble det holdt foredrag om aktuelle tema. Lørdag ble satt av til skred mot bebyggelse, hvor det startet med innlegg fra Markus Landrø, NVE, om vurdering og tiltak for skred mot bebyggelse, samt fremlegg og diskusjon av tiltakskort. Etter lunsj ble det ringløype rundt redning i ”forurenset” snø. Det ble lagt ned stor innsats fra korpset i forkant for å simulere redning i skred mot bebyggelse, der en brakkerigg ble satt opp og fylt med snø for å skape scenario. På kvelden fikk deltakerne høre fra begge perspektiv om skredet i 2015, der både Elke Morgner og Arve Johnsen holdt innlegg, henholdsvis som skredtatt og innsatsledelse.

Søndag ble satt av til tematikk rundt scooter og skred, både i form av skredtatte scootereførere og aktiv bruk av snøscooter som hjelpemiddel i redningssammenheng. Etter diskusjoner inne, ble det bl.a. gjort demoøvelser på å bruke scooter til å frakte redningsmannskaper inn i skredet, samt utgraving av skredtatt scooter. Gjennom en innholdsrik og lærerik helg ble det luftet flere tanker, metodesett og nye idéer, samt knyttet nye bånd blant skredinvolverte frivillige over hele landet. Vi takker så mye for besøket og samarbeidet.