Medalje “For utvist kameratskap i redningens navn”

Koordinator Nyheter

Onsdag 9.5.2018 mottok, på vegene av Røde Kors hjelpekorps, operativ leder Gøran Andersen det russiske kriseministeriets medalje “For utvist kameratskap i redningens navn”. Medaljen ble utdelt for hjelpekorpsets innsats etter helikopterulykken utenfor Heerodden, i slutten av oktober 2017, der åtte personer omkom. Røde Kors bisto Sysselmannen under leteaksjonen der også det russiske kriseministeriets utrykningsstyrke deltok.


Foto: Sysselmannen

Medaljen ble delt ut av Russlands generalkonsul Vjatsjeslav Gennadievitsj Nikolajev, og ble også tildelt Sysselmannen på Svalbard, ved Kjerstin Askholt og fartøyssjef Kent Ole Solhaug på “Polarsyssel”.


Foto: Sysselmannen

Det russiske kriseministeriets utrykningsstyrke retter en stor takk til de som deltok i leteaksjonen, og har også tildelt medaljen “For utvist kameratskap i redningens navn” til følgende:
Fartøysjef G.O. Sars, Svein Roger Fredheim
Fartøysjef Maersk Forza, Olav M. Molde
Fartøysjef KV Barentshav, Frode Urke
Fartøysjef Northguider, Asle Birkeland
Operatør Hugin, Helge Telle
Operatør Hugin, Arild Vange
Operatør Hugin, Kristian Nikolaisen
UNIS ved Frank Nilsen
Sonar- og ROV-operatør Knut Bergen
Lufttransport ved basesjef Hans-Arne Jensen