SARex3

Koordinator Nyheter

Tre dagers samøvelse med blant annet Kystvakten og Sysselmannen i evakuering av skipbrudne nord på Spitsbergen.

16 representanter fra LRKH var fredag til søndag på treningshelg i evakuering av skipbrudne sammen med bl.a Kystvakten og Sysselmannen på Svalbard i Fjortende Julibukta nord for Ny-Ålesund. Helga hvor Røde Kors var deltakende, var siste ledd i en hel uke med øvelser knyttet til det som heter SARex3 – Search and Rescue exercise 3. I følge Polarkoden skal all maritim trafikk i de polare områdene være i stand til å berge liv i fem påfølgende døgn etter en hendelse. Dette finnes det flere dokumenter og produkter som følger opp, men de praktiske utfordringene avsløres likevel best gjennom testing. Gjennom forskningsmiljøet er dermed SARex blitt til som en testarena for de utfordringer og produkter som settes i spill når et skip er i havsnød i polare områder.


Markører gjør seg klare til øvelse (Foto: Mari Eiken)

Besetning og menige på Kystvaktens skip KV Svalbard, samt representanter fra produktutviklere, turistnæring og forskningsmiljø var alle ute allerede fra mandag for å teste utholdenhet og overlevelse etter forlis under arktiske forhold. Som en avsluttende øvelse ble Sysselmannen og Røde Kors koblet inn fra fredag til søndag for å øve på masseskadetriage, etablering av samleplass samt evakuering av de skipbrudne over i Sysselmannens skip Polarsyssel.


Røde Kors ankommer skadested (Foto: Nina Elisabeth Storvik)

I lang tid har vinterhalvåret og ferdsel knyttet til snø og is vært et hovedfokus i korpset og her har vi mye kompetanse og trening. Vi ser videre at vi blir kalt ut mer også til barmarksaksjoner, og fikk dermed en fantastisk mulighet til å starte på å øve på dette gjennom invitasjonen ut til SARex3.


Pasient bæres inn til feltsykehus på Polarsyssel (Foto: Nina Elisabeth Storvik)

Med en observatør internt fra korpset og 15 medlemmer i sving, ble oppgaven for Røde Kors og innsatsleder fra Sysselmannen, å ta hånd om og evakuere 43 markører fra stranda og over i et feltsykehus ombord på Polarsyssel. I løpet av øvelsen hadde vi mulighet til å bruke tiden til å trene best mulige løsninger, og dermed stoppe, resette, å prøve et moment på nytt. Vi fikk god læring på flere momenter som; førsteinnsats, utstyrsfordeling, triagering, organisering av samleplass for skadde på stranda, evakuering av bårepasienter i polarcirkelbåt, og drift og mottak av feltsykehus ombord. En utrolig mulighet for korpset til både å øve og trene med alle fasiliteter og mye ekstern kompetanse til stede.


Utfordrende med mange pasienter i en trang lugar (Foto: Nina Elisabeth Storvik)

Hjelpekorpset har nå lista full av nye treningsmomenter vi vil forbedre å øve på til neste gang det gjelder, og takker SARex-ledelsen og Sysselmannen så mye for invitasjonen, samt besetningen om bord på KV Svalbard for fabelaktig øvingssamarbeid.