Økt skredfaglig kompetanse i Longyearbyen

Koordinator Nyheter

LRKH har denne vinteren satset på å øke korpset skredfaglige kompetanse. Forrige uke ble både grunnkurs og metodekurs skred gjennomført etter standarden til Norsk Fjellsportforum (NF).

Metodekurs skred er første del av en utdanningsstige for å bli instruktør, og varte fra onsdag 15. til søndag 19. mars. Seks deltakere med tilknytning både til LRKH og til guidemiljøet i Longyearbyen deltok, i tillegg til en aspirant. Kursledere var Jørgen Moland og Camilla Ianke. Kursdagene var lange, og ble innledet med en inneøkt med turplanlegging før praktisk ferdsel i og vurdering av skredterreng og snøforhold stod på programmet. Turmålene var blant annet Trollsteinen, Linken og Arctowskifjellet. På kveldene var det innendørs arbeid med ulike tema som turplanlegging, den menneskelige faktor, klassifisering av skredterreng, skredvarsling og NF.

Kursene er en del av LRKH sin langsiktige plan om å øke kunnskapene innen det forebyggende skredarbeidet, for å kunne dra nytte av dette både i utøvelse av friluftsliv og ved eventuelle aksjoner. Korpset ønsker også å knytte seg tettere til utdanningene i NF og være en del av den kompetanse- og turkulturen som dette innebærer. Vi opplevde denne satsingen som vellykket, og ønsker å fortsette dette arbeidet. En stor takk til både deltakere og kursledere for innsats og engasjement!