Tilbake til normal beredskap

Koordinator Nyheter

Fra i går ettermiddag er LRKH tilbake i normal beredskap. I går kl. 14 ble det besluttet å opphveve evakuering av Nybyen og åpne veien mellom Longyearbyen skole og Huset. Dette ble gjort på bakgrunn av skredfaglige vurderinger, gjort av NVE, som tilsier at det ikke lenger er fare for skred mot bebyggelse. Vi henstiller alle til å utøve forsiktighet …

Høynet beredskap

Koordinator Nyheter

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) har høynet beredskapen i lys av vær- og skredvarsel. Dette innebærer at våre medlemmer i spesialgruppene har klargjort utstyr for å kunne bidra på kort varsel ved en eventuell hendelse. Vi har god oversikt over tilgjengelige ressurser, og lysutstyr, samband og telefoner er ladet. LRKH er også representert i Beredskapsrådet for Longyearbyen, og bidrar der …

IKAR ettermøte

Koordinator Nyheter

Møtet fant sted i Oslo 17. – 18. november. Mer informasjon om IKAR finner du her.

Ett år siden snøskredet i Longyearbyen

Koordinator Nyheter

På dagen i dag vil LRKH sende en ny takk til alle som bidro i redningsarbeidet lørdag 19. desember i fjor, og til alle som bidro i tiden etter hendelsen – til alle i redningstjenesten og til alle andre frivillige. Tankene våre går spesielt til de som mistet sine nære og kjære. Varme tanker også til alle som ble berørt …

Årets siste styremøte

Koordinator Nyheter

Søndag 18. desember ble årets siste styremøte i LRKH gjennomført. Agendaen var lang, og omhandlet blant annet en oppsummering av året 2016, gjennomgang av nye nettbaserte løsninger, og planlegging av arbeid med regnskap, budsjett, årsmelding, årsmøte, strategiplan og depottelling. Videre brukte styret en del tid på oppfølging av tidligere saker, som opptak til spesialgruppene, lister for varsling ved alarm, rapportering …

Skredgruppa godkjent for sesongen

Koordinator Nyheter

Skredgruppa LRKH er godkjent for sesongen 2016/2017 som Røde Kors skredgruppe. Ressursgruppe skred har behandlet søknadene for skredgrupper og Fagleder skred–personer uten skredgruppetilhørighet for sesongen 2016-2017. Ressursgruppas innstilling er at LRKH skredgruppe godkjennes. Gjennom innsendt dokumentasjon og dialog med Ressursgruppe skred har LRKH skredgruppe vist at de fyller gjeldende krav med tanke på kompetanse og aktivitet. Nå er protokollen etter …

Grunnkurs og metodekurs skred (NF)

Koordinator Nyheter

LRKH arrangerer skredkurs i mars 2017. Grunnkurs skred er fredag 10. – mandag 13. mars. Påmeldingsfrist er 30.1. og opptak skjer etter dette. Aktive medlemmer har førsteprioritet. Metodekurs skred er onsdag 15. – søndag 19. mars 2017. Søknadsfrist er 8.1.2017. Begge kursene følger standarden til Norsk Fjellsportforum. Følg lenkene for mer informasjon, og legg merke til frister for å søke om …

Reindalshytta jul og nyttår

Koordinator Nyheter

For de som skal feire jul og nyttår på Svalbard er det mulig å tilbringe denne koselige tiden av året på hytta i Reindalen. Hytte er tilgjengelig i følgende perioder: 22.12.-27.12. og 27.12.-2.1. Fristen for å søke hytta er satt til fredag 9.12. kl 11:00. Resultat av trekningen kunngjøres samme dag. Bekreftelse om at man vil benytte tildelt hytteperiode må …

ISSW

Koordinator Nyheter

I begynnelsen av oktober (3-7. oktober) ble International Snow Science Workshop (ISSW) arrangert i Breckenridge, Colorado. Konferansen arrangeres annethvert år og samler forskere, praktikere og industrien innenfor snøskredfaget. Det var litt over 1 100 deltagere på årets konferanse, med deltagere fra hele verden. Det var rekordstor deltagelse fra Norge med over 40 delegater. Fra Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps deltok Martin …