ISSW

Koordinator Nyheter

I begynnelsen av oktober (3-7. oktober) ble International Snow Science Workshop (ISSW) arrangert i Breckenridge, Colorado. Konferansen arrangeres annethvert år og samler forskere, praktikere og industrien innenfor snøskredfaget.

Det var litt over 1 100 deltagere på årets konferanse, med deltagere fra hele verden. Det var rekordstor deltagelse fra Norge med over 40 delegater. Fra Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps deltok Martin Indreiten, og Christian Svarstad representerte Sysselmannen på Svalbard.

Konferansen gikk over fem dager og bestod av muntlige foredrag (15 + 5 min), poster presentasjoner, paneldebatter og temamøter. Det meste var åpent for alle deltagerne. Dag 3 var satt av til aktiviteter og utflukter (sosialt program). I tillegg hadde utstyrsleverandører (ski / skredutstyr) og leverandører av skredsikringstiltak for infrastruktur stands på konferansen. Til alle presentasjonene og posterne var det skrevet paper. For mer informasjon om programmet, se www.issw.org

Martin og Christians bidrag til konferansen var en poster om redningstjenesten på Svalbard og en muntlig presentasjon om erfaringene fra redningsaksjonen i ulykkesskredet 19. desember 2015 . Skredet i Longyearbyen hadde en egen sesjon (noe som ikke er vanlig at de gjør på denne konferansen) hvor også NGI deltok med tre presentasjoner. Vår presentasjon ble godt mottatt.

Det hele var en interessant og lærerik uke “over dammen” og nye kontakter ble knyttet mot skredmiljøet både nasjonalt og internasjonalt. Neste ISSW blir arrangert i Innsbruck i 2018.