Skredgruppa godkjent for sesongen

Koordinator Nyheter

Skredgruppa LRKH er godkjent for sesongen 2016/2017 som Røde Kors skredgruppe.

Ressursgruppe skred har behandlet søknadene for skredgrupper og Fagleder skred–personer uten skredgruppetilhørighet for sesongen 2016-2017. Ressursgruppas innstilling er at LRKH skredgruppe godkjennes. Gjennom innsendt dokumentasjon og dialog med Ressursgruppe skred har LRKH skredgruppe vist at de fyller gjeldende krav med tanke på kompetanse og aktivitet. Nå er protokollen etter sist møte i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Arbeidsutvalg endelig, og de vedtar ressursgruppe RG Skreds innstilling.