Årets siste styremøte

Koordinator Nyheter

Søndag 18. desember ble årets siste styremøte i LRKH gjennomført. Agendaen var lang, og omhandlet blant annet en oppsummering av året 2016, gjennomgang av nye nettbaserte løsninger, og planlegging av arbeid med regnskap, budsjett, årsmelding, årsmøte, strategiplan og depottelling. Videre brukte styret en del tid på oppfølging av tidligere saker, som opptak til spesialgruppene, lister for varsling ved alarm, rapportering fra møter med Sysselmannen og Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap, og status på søknader til ulike instanser. Styret takker for et godt samarbeid i året som har gått og ser frem til å ta tak i nye oppgaver fremover.