Tilbake til normal beredskap

Koordinator Nyheter

Fra i går ettermiddag er LRKH tilbake i normal beredskap. I går kl. 14 ble det besluttet å opphveve evakuering av Nybyen og åpne veien mellom Longyearbyen skole og Huset. Dette ble gjort på bakgrunn av skredfaglige vurderinger, gjort av NVE, som tilsier at det ikke lenger er fare for skred mot bebyggelse.

Vi henstiller alle til å utøve forsiktighet ved eventuell ferdsel i terrenget de neste dagene, ettersom snøskredfaren fremdeles er betydelig. Sjekk gjerne varsom.no for oppdatert skredvarsel.

LRKH takker alle involverte aktører for godt samarbeid gjennom denne situasjonen og i året som har gått.

Styret i LRKH takker samtidig alle som velger å bruke fritiden sin på frivillig arbeid for beredskap og redningstjeneste, og ønsker alt godt for nyttårshelgen og 2017.

LRKH i storm natt til 29.12.16