Årsmøte 27.3. kl. 19

Koordinator Nyheter

Årsmøtet i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps vil finne sted den 27.3. kl. 19 på depot.
Sakspapirer til møtet vil være tilgjengelige på depot ved henvendelse til koordinator etter 20.3. Innkomne saker skal være styret i hende innen 20. mars.

Saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokollen
4. Godkjenning av årsmelding
5. Godkjenning av årsregnskap
6. Godkjenning av budsjett 2017
7. Godkjenning av budsjett 2018
8. Godkjenning av investeringsplan og mål for 2017
9. Valg av styre, revisor og valgkomite
10. Innkomne saker

Vi håper å se mange av våre medlemmer på møtet!