Det er en grunn til at vi øver!

Koordinator Nyheter

Transport til helikopter og videre til sykehus. Foto: Thor-Arild Hansen/ Sysselmannen

Den årlige store skredøvelsen mellom Sysselmannen, Lufttransport, Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) og Longyearbyen Sykehus ble en viktig oppvarming.

De siste dagene har vært travle for LRKH. Søndag 19.2 var LRKH med på den store skredøvelsen, da øvelse plutselig gikk over i skarpt oppdrag og det gikk et skred over skuterløypen i morenen ved Longyearbreen. To dager senere gikk det et nytt skred i Longyearbyen som tok boligbygninger.

Leger og redningsmenn behandler “pasienten”, LRKH er klare til transport. Foto: Thor-Arild Hansen/ Sysselmannen

Søndagens øvelse gikk ut på at det var fem personer som var tatt av et skred i utløpet av Todalen. En person var skadet, men fri fra skredmassene, de andre var begravd. Øvelsen ble gjennomført som planlagt og vi gjorde oss viktige erfaringer underveis. Rett etter at den siste markøren var lokalisert og gravd frem, ble det ropt “NO PLAY – NO PLAY – NO PLAY skred ved Longyearbreen” over sambandet. Skredalarmen gikk på alvor. Alle deltagerne på øvelsen ble omdirigert til morenen ved Longyearbreen eller til re-gruppering på LRKHs depot på Sjøgarasjen. Alle LRKHs medlemmer som ikke deltok i øvelsen ble på nytt alarmert.
Utstyr og sleder ble pakket om og klargjort på depot, mens skredgruppa og SMS avklarte situasjonen. Heldigvis var det ingenting som tydet på at noen var tatt av skredet. Mens de var der gikk det et nytt skred like ved. Det var betydelig skredfare, som meldt på Varsom.no.

Ved skred teller minuttene, spring! Foto: Thor-Arild Hansen/ Sysselmannen

Tirsdag formiddag gikk alarmen på nytt, denne gangen hadde det gått skred i vei 228. Nok en gang stilte medlemmene opp på svært kort varsel. Flere av mannskapene som var med i desember 2015 ble minnet på aksjonen den 19.12. Samme sted, samme tid på døgnet, men denne gangen var det heldigvis ingen melding om savnede. Det var fantastisk å se hvor raskt andre frivillige møtte opp og stod klare med spader – enda en gang. Kanskje nettopp fordi man visste hvor alvorlig skred er – av erfaring. Denne gangen var LRKH, SMS og Brann og redning de eneste som ble brukt i skredområdet. Skredet ble gjennomsøkt av søkelinjer med søkestang flere ganger, og i rekkene bak var gravelag klare. Flere ganger ble det ropt om treff og gravelaget kom løpende, men gravde heldigvis bare frem isolasjon, plast og andre myke bygningsdeler. Alle instanser var enige om at søndagen hadde gitt flere viktige læringspunkter som ble satt ut i livet på tirsdagens aksjon. Dette gir oss en påminnelse om hvor viktig mengdetrening er for både samarbeid og effektiv gjennomføring av aksjoner.

LRKH’ere venter på ordre; fra skredet i Longyearbyen 21.2.2017. Foto: Inger Lise Næss

LRKH er den eneste frivillige redningsaktøren på Svalbard. Vi har tre spesialgrupper: skredgruppe, bregruppe og hjelpekorpset. Det er Sysselmannen som alarmerer oss ved behov. Vi er avhengige av årlige midler fra Justis- og beredskapsdepartementet, korkpengeordningen og andre fond for å kunne drive korpset. Vi har en koordinator i 70 % stilling. Alle andre er frivillige og bruker sin fritid på å redde folk i nød på Svalbard, og på å lære og på å trene på å bli enda bedre på å redde liv. LRKH bruker årlig store ressurser på kompetanseheving og trening av sine medlemmer, og den siste ukens hendelser har nok en gang vist oss hvor viktig dette arbeidet er.

Fra øvelsen: fremgraving. Foto: Thor-Arild Hansen/ Sysselmannen

Styret i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps takker alle for en formidabel innsats de siste dagene!