ISSW

Koordinator Nyheter

I begynnelsen av oktober (3-7. oktober) ble International Snow Science Workshop (ISSW) arrangert i Breckenridge, Colorado. Konferansen arrangeres annethvert år og samler forskere, praktikere og industrien innenfor snøskredfaget. Det var litt over 1 100 deltagere på årets konferanse, med deltagere fra hele verden. Det var rekordstor deltagelse fra Norge med over 40 delegater. Fra Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps deltok Martin …

LRKH i Polarflokken

Koordinator Nyheter

LRKH har vært på besøk i Polarflokken barnehage. Der snakket vi med barna om TV-aksjonen, om Røde Kors, og ikke minst om det å hjelpe hverandre. Vi hadde med en gave til barnehagen: en Henry-dukke. Henry er veldig uheldig og faller ofte og slår seg, og barna lovet å ta godt vare på ham.

Nye nettsider

Koordinator Nyheter

LRKH har lansert nye nettsider. Det er litt endringer fra tidligere, men vi håper de nye sidene er like lette å finne frem i. Bruk gjerne søkefunksjonen på toppen av siden.