Innsamlingsaksjon Øst Afrika 16.9.

Koordinator Nyheter

Sultkatastrofen i Øst-Afrika og Jemen vokser i omfang og sivilbefolkningen står overfor en desperat situasjon i de landene som er hardest rammet. 30 millioner mennesker, seks ganger Norges befolkning, er nå avhengige av nødhjelp i Øst-Afrika og Jemen. Over halvparten av disse er barn og i mange områder står barna nå i akutt fare for å dø av sult. Det …