Ekstraordinært årsmøte 18.10.

Koordinator Nyheter

Styret i LRKH kaller inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 18. oktober kl. 18:45 på depot. Sakslisten for møtet er følgende:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokollen
  4. Valg av administrativ leder
  5. Valg av nestleder
  6. Valg av 2 medlemmer i valgkomiteen