Ekstraordinært årsmøte 18.10.

Koordinator Nyheter

Styret i LRKH kaller inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 18. oktober kl. 18:45 på depot. Sakslisten for møtet er følgende: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Valg av møteleder og referent Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokollen Valg av administrativ leder Valg av nestleder Valg av 2 medlemmer i valgkomiteen