Vårt styre

Styrets sammensetning:

Korpsleder:
Administrativ leder:
NK admin. leder:
Operativ leder:
NK operativ:
Materialforvalter:
NK materialforv.:
1. vara:
2. vara:
Koordinator:
Koordinator 2:

Nina Elisabeth Storvik – korpsleder[at]lrkh.no
Tone Lise G. Rekdal
Andrine Kylling
Gøran Andersen – operativ[at]lrkh.no
Victor Eklund
Dag Fjeld – material[at]lrkh.no
Martin Herrmann
Marie Brekkhus
Rupert Krapp
Elke Morgner – koordinator[at]lrkh.no
Mari Eiken – koordinator2[at]lrkh.no

Årsmøtet er lokalforeningens øverste organ. På årsmøtet velges styret. Medlemmer i lokalforeningen har stemmerett. Styret har ansvar for å kalle inn til årsmøte og utarbeide årsberetning.