Innsatsgruppa

Innsatsgruppa i Longyearbyen Røde Kors består av frivillige medlemmer som har bred kunnskap om førstehjelp, søk- og redningsoppdrag og ferdsel i Svalbardnaturen.

Innsatsgruppas primære oppgave er å bistå Sysselmannen med innsats og kunnskap i søk- og redningsaksjoner på Svalbard. Medlemmene har derfor samlinger og øvelser for å utvikle kunnskaper og forberede deltakelse i arktisk redningstjeneste.
Gruppa har i tillegg en viktig samfunnsoppgave som innebærer forebyggende arbeid i form av undervisning og veiledning, samt som sanitetsvakter på ulike arrangement.

Dersom du ønsker å søke, eller har spørsmål om Innsatsgruppa, ta kontakt med koordinator@lrkh.no