Videregående førstehjelpskurs 2017

Koordinator Nyheter

7 av LRKHs medlemmer deltar på det videregående førstehjelpskurset som arrangeres over de neste ukene. Deltagerne skal gjennom 19 timer med teori og 15 timer med øvelser i løpet av kurset. Det består av temaer som pasientundersøkelse, forskjellige skader, hypotermi, brann og inhalasjon, barn og eldre som pasienter, immobilisering, masseskade og en katastrofeøvelse. For å få gjennomført sistnevnte blir den …

Første samling i skredgruppa 2017

Koordinator Nyheter

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps’ skredgruppe møttes for å gjennomgå rutiner og øve. Søndag hadde LRKHs skredgruppe årets første samling. 11 medlemmer inkludert en redningsmann fra Lufttransport møttes på depotet på Sjøgarasjen om morgenen. Dagen startet med informasjon om skredvarslingstjenesten Varsom.no, utkallingsrutiner, samt å dele ut skredsekker til de nye aspirantene og kontrollere og klargjøre sekkene til de andre medlemmene. Da …

Elke tilbake som koordinator

Koordinator Nyheter

Siden 12.desember er Elke Morgner tilbake i jobb som koordinator for LRKH. Jannicke Høyem sluttet i vikariatet den 31.12. Tusen takk til Jannicke for den dyktige jobben hun har utført!

Tilbake til normal beredskap

Koordinator Nyheter

Fra i går ettermiddag er LRKH tilbake i normal beredskap. I går kl. 14 ble det besluttet å opphveve evakuering av Nybyen og åpne veien mellom Longyearbyen skole og Huset. Dette ble gjort på bakgrunn av skredfaglige vurderinger, gjort av NVE, som tilsier at det ikke lenger er fare for skred mot bebyggelse. Vi henstiller alle til å utøve forsiktighet …

Høynet beredskap

Koordinator Nyheter

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) har høynet beredskapen i lys av vær- og skredvarsel. Dette innebærer at våre medlemmer i spesialgruppene har klargjort utstyr for å kunne bidra på kort varsel ved en eventuell hendelse. Vi har god oversikt over tilgjengelige ressurser, og lysutstyr, samband og telefoner er ladet. LRKH er også representert i Beredskapsrådet for Longyearbyen, og bidrar der …

IKAR ettermøte

Koordinator Nyheter

Møtet fant sted i Oslo 17. – 18. november. Mer informasjon om IKAR finner du her.

Ett år siden snøskredet i Longyearbyen

Koordinator Nyheter

På dagen i dag vil LRKH sende en ny takk til alle som bidro i redningsarbeidet lørdag 19. desember i fjor, og til alle som bidro i tiden etter hendelsen – til alle i redningstjenesten og til alle andre frivillige. Tankene våre går spesielt til de som mistet sine nære og kjære. Varme tanker også til alle som ble berørt …

Årets siste styremøte

Koordinator Nyheter

Søndag 18. desember ble årets siste styremøte i LRKH gjennomført. Agendaen var lang, og omhandlet blant annet en oppsummering av året 2016, gjennomgang av nye nettbaserte løsninger, og planlegging av arbeid med regnskap, budsjett, årsmelding, årsmøte, strategiplan og depottelling. Videre brukte styret en del tid på oppfølging av tidligere saker, som opptak til spesialgruppene, lister for varsling ved alarm, rapportering …

Skredgruppa godkjent for sesongen

Koordinator Nyheter

Skredgruppa LRKH er godkjent for sesongen 2016/2017 som Røde Kors skredgruppe. Ressursgruppe skred har behandlet søknadene for skredgrupper og Fagleder skred–personer uten skredgruppetilhørighet for sesongen 2016-2017. Ressursgruppas innstilling er at LRKH skredgruppe godkjennes. Gjennom innsendt dokumentasjon og dialog med Ressursgruppe skred har LRKH skredgruppe vist at de fyller gjeldende krav med tanke på kompetanse og aktivitet. Nå er protokollen etter …