Nytt styre i LRKH

Koordinator Nyheter

Årsmøte i LRKH ble avholdt 11.4. på depot. Her ble det blant annet valgt nye medlemmer til styret. Styret for 2018/2019 består av: Gøran Andersen, Marie Brekkhus, Tone Lise Gjelsten Rekdal og Dag Fjeld, (første rekke fra venstre til høyre) samt Nina Elisabeth Storvik, Martin Herrmann, Rupert Krapp, Andrine Kylling og Victor Eklund (bakre rekke fra venstre til høyre).

Årsmøte 11.4.

Koordinator Nyheter

Årsmøtet i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps vil finne sted onsdag 11.4. kl. 19 på depot. Sakspapirer til møtet vil være tilgjengelige på depot ved henvendelse til koordinator etter 27.mars. Innkomne saker skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til …

Innsamlingsaksjon Øst Afrika 16.9.

Koordinator Nyheter

Sultkatastrofen i Øst-Afrika og Jemen vokser i omfang og sivilbefolkningen står overfor en desperat situasjon i de landene som er hardest rammet. 30 millioner mennesker, seks ganger Norges befolkning, er nå avhengige av nødhjelp i Øst-Afrika og Jemen. Over halvparten av disse er barn og i mange områder står barna nå i akutt fare for å dø av sult. Det …

«Dette er Røde Kors Hjelpekorps» mandag 4.9. kl. 19

Koordinator Nyheter

Mandag 4.9. kjører vi første kurset av de obligatoriske modulene av grunnopplæringen. «Dette er Røde Kors Hjelpekorps» skal gi dere grunnleggende kjennskap til Røde Kors hjelpekorpsets historie, oppbygging og virksomhet.

Kongeparets 80 årsdager

Koordinator Nyheter

I forbindelse med feiringen av kongeparets 80-årsdager har Regjeringen invitert leder av Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps til å delta i festmiddag i Operaen 10. mai. Lederen av LRKH er invitert til feiringen som en representant for samfunnslivet i Longyearbyen. Det er en stolt korpsleder som reiser ned for å delta i feiringen av 80-årsjubilantene og hun synes det er hyggelig …

Økt skredfaglig kompetanse i Longyearbyen

Koordinator Nyheter

LRKH har denne vinteren satset på å øke korpset skredfaglige kompetanse. Forrige uke ble både grunnkurs og metodekurs skred gjennomført etter standarden til Norsk Fjellsportforum (NF). Metodekurs skred er første del av en utdanningsstige for å bli instruktør, og varte fra onsdag 15. til søndag 19. mars. Seks deltakere med tilknytning både til LRKH og til guidemiljøet i Longyearbyen deltok, …

Vel blåst KSOR 2017

Koordinator Nyheter

LRKH arrangerte forrige helg KSOR-kurset i nytt format på Reindalshytta for første gang. Den tidligere «Eksamenshelgen» arrangeres nå under navnet KSOR (Kvalifisert Søk Og Redning) med base på Reindalshytta til LRKH. kursstaben bodde på selve hytta og kursdeltagerne hadde teltleir og snøhuleleir like i nærheten av hytta. Reindalen gir et godt utgangspunkt for mange gode øvelser, både i mørket og …

VEL GJENNOMFØRT GRUNNKURS SKRED

Koordinator Nyheter

Fredag 10. – mandag 13. Mars arrangerte LRKH i samarbeid med DNT Fjellsport grunnkurs skred etter malen til Norsk Fjellsportforum (NF). 12 deltakere jobbet i fire dager med å få et bedra grunnlag til å kunne besvare spørsmålet ”Hvilken tur kan vi velge i dag, med denne gruppa, under disse forholdene?”. Kunnskap om terreng, mennesker og snø står sentralt for …

Det er en grunn til at vi øver!

Koordinator Nyheter

Transport til helikopter og videre til sykehus. Foto: Thor-Arild Hansen/ Sysselmannen Den årlige store skredøvelsen mellom Sysselmannen, Lufttransport, Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) og Longyearbyen Sykehus ble en viktig oppvarming. De siste dagene har vært travle for LRKH. Søndag 19.2 var LRKH med på den store skredøvelsen, da øvelse plutselig gikk over i skarpt oppdrag og det gikk et skred …