Våre aktiviteter

Grunnutdanning i LRKH
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps arrangerer hvert år Røde Kors grunnutdanning. Grunnutdanningen starter i månedsskiftet august/september og går hver mandagskveld (unntatt rundt jul og nyttår) frem til mars. Kursrekken passer for alle som ønsker å bli aktive i LRKH.

Grunnutdanningen hos LRKH inkluderer en introduksjon til Røde Kors, sambandskurs, grunnleggende kunnskaper om ferdsel og opphold i Svalbardnaturen, førstehjelpskurs med tilhørende Hjelpekorpsprøve og kvitt-kort-kurs med tilhørende eksamen. Grunnutdanningen avsluttes med et helgekurs i søk og redning. Grunnutdanningen har obligatorisk oppmøte for å bestå.

Spesialgruppene
Hjelpekorpset, Bregruppa og Skredgruppa har egne aktivitetsplaner. Disse er tilgjengelige for medlemmer i gruppene.

Annet
LRKH bidrar med kurs og veiledning både internt og for ulike grupper i lokalsamfunnet. Ta gjerne kontakt med koordinator.

Dette skjer fremover:

  • Grunnkurs bre (NF-standarden) (4.-11.6. 2017)